محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

زه راکت تنیس

نمایش بر اساس :

نوع :

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس Hawk Touch محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید. به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :4
 • قیمت :60000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس Hawk Touch محصول شرکت هد ( Head ) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :5
 • قیمت :60000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Rough
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Rough زه راکت تنیس Hawk Rough محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید. به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :2
 • قیمت :65000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس Hawk Touch محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید. به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :26
 • قیمت :495000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Rough
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Rough زه راکت تنیس Hawk Rough محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید. به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :21
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس Lynx محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :23
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Sonic Pro Edge
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Sonic Pro Edge زه راکت تنیس Sonic Pro Edge محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. این زه راکت برادر بزرگتر Sonic Pro می باشد اما این بار با این تفاوت که این زه تنیس Spin بیشتری به توپ می دهد. این زه تنیس مناسب برای...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :27
 • قیمت :475000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس Hawk Touch محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید. به لطف تکنولوژی Crystal Core که تعادل زه تنیس را بین قدرت و...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :25
 • قیمت :495000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Sonic Pro
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Sonic Pro زه راکت تنیس Sonic Pro محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. این زه راکت مناسب برای بازی کردن به صورت تفریحی و دوستانه می باشد. قدرت بالای این زه و همچنین احساس راحتی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :28
 • قیمت :395000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس Lynx محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :24
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

خرید زه راکت تنیس Head زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس Lynx محصول شرکت هد ( Head ) می باشد. این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد. تاچ مناسب و داوم بالای این زه تنیس...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :22
 • قیمت :550000  تومان