محصولات تنیس

زه راکت تنیس

نمایش بر اساس :

نوع :

خرید زه راکت تنیس Babolat Babolat

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Rpm Team
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Babolat مدل Rpm Team زه راکت تنیس Babolat RPM BLAST محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد.
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :213
 • قیمت :700000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Babolat HYBRIDE VS 130 RPM 125
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Babolat مدل Babolat HYBRIDE VS 130 RPM 125 زه راکت تنیس Babolat HYBRID PHT 125 RPM 125 محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد.تاچ مناسب
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :BA-281034
 • قیمت :150000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Babolat HYBRIDE PHT 130 VS 130
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Babolat مدل Babolat HYBRIDE PHT 130 VS 130 زه راکت تنیس Babolat HYBRID PHT 130 VS 130 محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد.تاچ مناسب
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :BA-281031
 • قیمت :150000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Babolat HYBRID PHT 125 VS 130
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Babolat مدل Babolat HYBRID PHT 125 VS 130 زه راکت تنیس Babolat HYBRID PHT 125 VS 130 محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد.تاچ مناسب
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :BA-281030
 • قیمت :150000  تومان
خرید زه راکت تنیس Head Head

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس (Lynx) محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281784
 • قیمت :35000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس (Lynx) محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281784
 • قیمت :35000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس HAWK TOUCH محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281204
 • قیمت :60000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس HAWK TOUCH محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281204
 • قیمت :60000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Rough
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Rough زه راکت تنیس Hawk Rough محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281126
 • قیمت :65000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس HAWK TOUCH محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281214
 • قیمت :495000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Rough
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Rough زه راکت تنیس Hawk Rough محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمئن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281136
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس (Lynx) محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :2817943
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Sonic Pro Edge
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Sonic Pro Edge زه راکت تنیس SONIC PRO EDGE محصول شرکت هد(HEAD) می باشد.این زه راکت برادر بزرگتر SONIC PRO می باشد اما این بار با این تفاوت که این زه تنیس SPIN بیشتری به توپ می دهد.این زه تنیس مناسب برای بازیکنانی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :285513
 • قیمت :475000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk Touch
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk Touch زه راکت تنیس HAWK TOUCH محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.اگر می خواهید این زه را استفاده کنید مطمعن باشید همه چیز را تحت کنترل دارید.به لطف تکنولوژی CRYSTAL CORE که تعادل زه تنیس را بین قدرت و کنترل...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281214
 • قیمت :495000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Sonic Pro
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Sonic Pro زه راکت تنیس SONIC PRO محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه راکت مناسب برای بازی کردن به صورت تفریحی و دوستانه می باشد.قدرت بالای این زه و همچنین احساس راحتی...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281128
 • قیمت :395000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk زه راکت تنیس HAWKمحصول شرکت هد (HEAD)می باشد.ترکیب فوق العاده و استانداردی از کنترل بالا و قدرت انفجاری.این زه یک ترکیب فوق العاده برای بازیکنان حرفه ای و مسابقه ای می باشد.
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281113
 • قیمت :750000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Hawk
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Hawk زه راکت تنیس HAWKمحصول شرکت هد (HEAD)می باشد.ترکیب فوق العاده و استانداردی از کنترل بالا و قدرت انفجاری.این زه یک ترکیب فوق العاده برای بازیکنان حرفه ای و مسابقه ای می باشد.
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :2811132
 • قیمت :750000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس (Lynx) محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281794
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Lynx
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Lynx زه راکت تنیس (Lynx) محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این زه تنیس قدرت زیادی را به همراه دارد اما فقط این ها نیست!! کنترل بالا نیز از ویژگی های این زه تنیس می باشد.تاچ مناسب و داوم بالای این زه تنیس...
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :2817942
 • قیمت :550000  تومان

زه راکت تنیس

زه راکت مدل Gravity
خرید زه راکت تنیس
خرید زه راکت تنیس Head مدل Gravity زه Gravity ترکیبی ارائه شده به شکل های مختلف برای چرخش و کنترل است. رشته اصلی به شکل مثلثی طراحی شده است که برای ایجاد شدن یک کنترل شدید بر روی توپ است. رشته صلیب بسیار نرم و صاف، گرد که رشته اصلی را
جزئیات زه راکت تنیس
 • کد :281134
 • قیمت :650000  تومان
خرید زه راکت تنیس Pacific Pacific
خرید زه راکت تنیس Signum_Pro Signum Pro