محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Prince

خرید راکت تنیس Prince

LS 105

راکت تنیس مدل Pink LS 105
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Prince مدل Pink LS 105 این راکت یک تعادل ایده آل از قدرت و کنترل حین ضربه به وجود می آورد که با توجه به وزن بسیار کمی که دارد برای بازیکنانی مناسب است که ضربات متعادلی به توپ میزنند.
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 468750 تومان
  • قیمت :625000  تومان