محصولات تنیس

راکت تنیس Head

خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical S راکت تنیس RADICAL S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :750000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Pro راکت تنیس RADICAL PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس سنگین ترین راکت در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :850000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical MP راکت تنیس RADICAL MP محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :795000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Lite راکت تنیس RADICAL LITE محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :695000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Rev pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Rev pro راکت تنیس RADICAL REV PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت پایین رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :725000 تومان