محصولات تنیس

راکت تنیس Head

خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige MP راکت تنیس PRESTIGE mp محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :850000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige S راکت تنیس PRESTIGE S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح میان رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.ت
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :795000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Rev Pro راکت تنیس PRESTIGE REV PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی سبک ترین راکت از خانواده PRESTIGE است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنول
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :695000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Pro راکت تنیس PRESTIGE PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می بر
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :895000 تومان