محصولات تنیس

راکت تنیس Head

سری Attitude خرید راکت تنیس Head
سری Challenge خرید راکت تنیس Head
سری Cyber خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Cyber Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Cyber Pro این راکت Cyber Pro برای نیمه حرفه ای ها مناسب است. برای کسانی که تنیس را بلدند اما هنوز برای مسابقه آماده نیستند.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :285000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Cyber Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Cyber Tour این راکت Cyber Tour برای نیمه حرفه ای ها مناسب است. برای کسانی که تنیس را بلدند اما هنوز برای مسابقه آماده نیستند.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :325000 تومان
سری Extreme خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Extreme Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Extreme Rev Pro راکت تنیس Extreme Rev Pro محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس یک راکت میان رده ای از خانواده EXTREAM می باشد که ترکیبی مناسب از قدرت و اسپین لذت خوبی را هنگام ضربه به شما میدهد.الگو زه کشی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :595000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Extreme Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Extreme Pro راکت EXTREME PRO محصول شرکت هد(HEAD)جدید ترین راکت این سری و سنگین ترین راکت خانواده EXTREAM می باشد.علاقه ای به بازی سریع دارید؟ اصلحه ای قدرتمند کمپانی HEAD با پاور مناسب و اسپین بالای راکت نیاز...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Extreme MP A
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Extreme MP A راکت تنیس EXTREME MP A محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس یک راکت میان رده ای از خانواده EXTREAM می باشد که ترکیبی مناسب از قدرت و اسپین لذت خوبی را هنگام ضربه به شما میدهد.الگو زه کشی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :650000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Extreme Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Extreme Lite راکت تنیس EXTREME LITE محصول شرکت هد (HEAD) می باشد.این راکت تنیس یک ورژن سبک از راکت های تنیس خانواده EXTREME می باشد.وزن سبک تر؟؟؟خوب بازی راحتر!!! این راکت تنیس از آخرین نسل تکنولوژی GRAPHENE...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :545000 تومان
سری Instinct خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Instinct Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct Lite راکت تنیس Graphene Touch Instinct Lite محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graphene
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Instinct S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct S راکت تنیس Graphene Touch Instinct S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graphene Tou
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :725000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Instinct ADAPTIVE
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct ADAPTIVE راکت تنیس Graphene Touch Instinct ADAPTIVE محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graph
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :750000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Instinct MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct MP راکت تنیس Graphene Touch Instinct MP محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graphene To
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :775000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Instinct S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Instinct S راکت تنیس INSTINCT S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت تنیس یک راکت میان رده از لحاظ وزنی در خانواده INSTINCT می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :595000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Instinct MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Instinct MP راکت تنیس INSTINCT MP محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت تنیس سنگین ترین راکت خانواده INSTINCT می باشد که تنیس بازان محبوبی همچون ماریا شاراپووا و توماس بریدیچ آن را به شما توصیه میکنند.در این...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :650000 تومان
سری Junior خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 19 راکت تنیس Maria 19 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 2 تا 4 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 21 راکت تنیس Maria 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 23 راکت تنیس Maria 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :145000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 25 راکت تنیس Maria 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 19 راکت تنیس Novak 19 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 2 تا 4 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 21 راکت تنیس Novak 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 23 راکت تنیس Novak 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :145000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 25 راکت تنیس Novak 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical 19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 19 راکت تنیس Radical 19 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 2 تا 4 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Toch Speed 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Toch Speed 21 راکت تنیس Speed 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :165000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Toch Speed 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Toch Speed 23 راکت تنیس Speed 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :185000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Toch Speed 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Toch Speed 25 راکت تنیس Speed 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :215000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Toch Speed 26
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Toch Speed 26 راکت تنیس Speed 26 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 9 تا 11 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :265000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 23 راکت تنیس SPEED23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :165000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 23 راکت تنیس NOVAK 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Novak 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 21 راکت تنیس NOVAK21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 25 راکت تنیس MARIA25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 23 راکت تنیس MARIA23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Maria 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 21 راکت تنیس MARIA21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 21 راکت تنیس RADICAL21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 23 راکت تنیس RADICAL23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 25 راکت تنیس RADICAL25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :185000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical 26
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 26 راکت تنیس RADICAL26 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 9 تا 11 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :225000 تومان
سری Pct خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pct Speed
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Pct Speed این راکت Pct Speed برای نیمه حرفه ای ها مناسب است. برای کسانی که تنیس را بلدند اما هنوز برای مسابقه آماده نیستند.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :225000 تومان
سری Prestige خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Prestige MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige MP راکت تنیس PRESTIGE mp محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Prestige S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige S راکت تنیس PRESTIGE S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح میان رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.ت
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :795000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Prestige Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Rev Pro راکت تنیس PRESTIGE REV PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی سبک ترین راکت از خانواده PRESTIGE است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنول
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Prestige Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Pro راکت تنیس PRESTIGE PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می بر
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :895000 تومان
سری Radical خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical S راکت تنیس RADICAL S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :750000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Pro راکت تنیس RADICAL PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس سنگین ترین راکت در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical MP راکت تنیس RADICAL MP محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :795000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Lite راکت تنیس RADICAL LITE محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Radical Rev pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Rev pro راکت تنیس RADICAL REV PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت پایین رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :725000 تومان
سری Spark خرید راکت تنیس Head
سری Speed خرید راکت تنیس Head

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Speed S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed S راکت تنیس Touch SPEED S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد که یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در این راکت به کار رفته است. نسل جدید graphene با نام graphen touch در این راکت باعث میشود که ار
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Speed MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed MP راکت تنیس PRESTIGE PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد که یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در این راکت به کار رفته است. نسل جدید graphene با نام graphen touch در این راکت باعث میشود که ارت
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :925000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Touch Speed Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed Pro راکت تنیس speed ۲۰۱۷ با وزن ۳۱۰ گرم و تکنولوژی Graphene touch و ساختار ۱۸ در ۲۰ ، ۵ گرم کاهش وزن نسبت به مدل قبلی خود داشته که وزن این راکت را به حالت ایده‌آل خود رسانده،از طرف دیگر...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :990000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed Rev Pro راکت تنیس SPEED REV PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت سبک در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed Pro راکت تنیس SPEED PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس سنگین ترین در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی که به...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed MP Ltd
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed MP Ltd راکت تنیس SPEED MP LTD محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed MP A
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed MP A احساس خوب در هنگام ضربه و همچنین سرعت و قدرت کنترل بالا از مشخصات بارز این راکت می باشد . مناسب برای بازیکنان متوسط و حرفه ای.دارای دو الگوی زه 16*19 و 16*16 و قابلیت تغییر الگوی زه به واسطه پین اضافه
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :795000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Speed S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed S راکت تنیس SPEED S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت سبک در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی که به...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :750000 تومان
سری Ti خرید راکت تنیس Head