محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Dunlop

خرید راکت تنیس Dunlop

Force

راکت تنیس مدل Force 100 Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 100 Tour دانلوپ فورس 100 تور راکت تنیس است با headsize متوسط در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. اندازه سر متوسط به بازیکن مخلوط خوبی از قدرت و کنترل می دهد. این اندازه راکت برای
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :635000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Force

راکت تنیس مدل Force 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 100 دانلوپ Force100 راکت تنیس اheadsize متوسط در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. اندازه سر متوسط مخلوط خوبی از قدرت و کنترل را به بازیکنان می دهد. این اندازه راکت برای هر با
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :615000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Force

راکت تنیس مدل Force 98 Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 98 Tour دانلوپ فورس 98 تور راکت تنیس دارای کوچکترین headsize در سری Force می باشد، یک ویژگی سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است این است که کمی سنگین تر از force 98 می باشد. همچنین این راکت حرکت و
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :655000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Force

راکت تنیس مدل Force 98
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 98 دانلوپ فورس 89 راکت تنیس دارای کوچکترین headsize در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. این اندازه راکت برای بازیکنان پیشرفته که به دنبال یک ترکیب بزرگ از کنترل و قدرت هستند
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :625000 تومان