محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Dunlop

خرید راکت تنیس Dunlop

Blaze

راکت تنیس مدل Blaze Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Tour این راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :265000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Blaze

راکت تنیس مدل Blaze Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Pro ین راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :275000 تومان