محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Dunlop

خرید راکت تنیس Dunlop

Apex

راکت تنیس مدل Apex Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Apex Tour تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :445000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Apex

راکت تنیس مدل APEX PRO
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل APEX PRO تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :455000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Apex

راکت تنیس مدل Apex Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Apex Lite تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :435000 تومان