محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Dunlop

سری Apex خرید راکت تنیس Dunlop

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Apex Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Apex Tour تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :445000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل APEX PRO
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل APEX PRO تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :455000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Apex Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Apex Lite تکنولوژی Aeroskin استفاده شده در این راکت اصطکاک مولکول های هوا با سر راکت را کاهش می دهد که باعث بالا رفتن سرعت سر راکت و کاهش لرزش تا 25 درصد خواهد شد.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :435000 تومان
سری BioFibre خرید راکت تنیس Dunlop
سری Biomimetic خرید راکت تنیس Dunlop
سری Blaze خرید راکت تنیس Dunlop

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Blaze Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Tour این راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :265000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Blaze Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Pro ین راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :275000 تومان
سری Force خرید راکت تنیس Dunlop

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Force 100 Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 100 Tour دانلوپ فورس 100 تور راکت تنیس است با headsize متوسط در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. اندازه سر متوسط به بازیکن مخلوط خوبی از قدرت و کنترل می دهد. این اندازه راکت برای
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :635000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Force 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 100 دانلوپ Force100 راکت تنیس اheadsize متوسط در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. اندازه سر متوسط مخلوط خوبی از قدرت و کنترل را به بازیکنان می دهد. این اندازه راکت برای هر با
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :615000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Force 98 Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 98 Tour دانلوپ فورس 98 تور راکت تنیس دارای کوچکترین headsize در سری Force می باشد، یک ویژگی سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است این است که کمی سنگین تر از force 98 می باشد. همچنین این راکت حرکت و
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :655000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Force 98
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Force 98 دانلوپ فورس 89 راکت تنیس دارای کوچکترین headsize در سری فورس، یک سری جدید که توسط دانلوپ در این سال معرفی شده است. این اندازه راکت برای بازیکنان پیشرفته که به دنبال یک ترکیب بزرگ از کنترل و قدرت هستند
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :625000 تومان
سری Fusion خرید راکت تنیس Dunlop

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Fusion Elite 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Fusion Elite 100 این راکت برای بازیکنان که می خواهند یک ترکیب فوق العاده از قدرت و کنترل در یک راکت سبک وزن را تجربه کنند بسیار عالی است. وزن کم و تعادل بالای این راکت بسیار مناسب برای بازیکنان با انرژی کمتر می باشد
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :355000 تومان
سری Revolution خرید راکت تنیس Dunlop