محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Babolat

خرید راکت تنیس Babolat

Pure Strike

راکت تنیس مدل Pure Strike Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike Tour راکت تنیس PURE STRIKE TOUR محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی سنگین ترین راکت حساب میشود. ا.مهم نیست که ضربه ای که می آید چقدر قدرت دارد یا چقدر اسپین...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :820000 تومان
خرید راکت تنیس Babolat

Pure Strike

راکت تنیس مدل Pure Strike 16x19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike 16x19 راکت تنیس PURE STRIKE 16*19 محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی یک راکت میان رده حساب میشود. الگوی زه 19*16 این راکت خیالتان را بابت توپ ها و ضربه های...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :760000 تومان
خرید راکت تنیس Babolat

Pure Strike

راکت تنیس مدل Pure Strike 18x20
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike 18x20 راکت تنیس PURE STRIKE 18*20 محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی یک راکت میان رده حساب میشود. الگوی زه 18*20 این راکت خیالتان را بابت توپ ها و ضربه...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :760000 تومان