محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل

راکت تنیس Babolat

سری Drive خرید راکت تنیس Babolat

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Drive Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Drive Lite راکت تنیس Drive Lite محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت تنیس با وزن 255 گرم و بالانس 34 مناسب برای بازیکنانی می باشد که می خواهند راحت در زمین تنیس بازی کنند و مشکلی در بازی از لحاظ راکت ند
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :720000 تومان
سری Pure Aero خرید راکت تنیس Babolat

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Aero Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Lite راکت تنیس Pure Aero Lite محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود سبک ترین راکت تنیس از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت تنیس عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :900000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Aero Team
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Team راکت تنیس Pure Aero Team محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود یک راکت پایین رده از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت تنیس عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :960000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Aero Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Tour راکت تنیس Pure Aero Tour محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود سنگین ترین راکت از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت تینس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :990000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Aero
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero راکت تنیس Pure Aero محصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود یک راکت میان رده از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت عالی برای اسپین!!!فقط کافیه ضربه بزنید.! راکت تینس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :990000 تومان
سری Pure Control خرید راکت تنیس Babolat

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Control
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Control راکت تنیس PURE CONTROL TOUR محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت تنیس با وزن 295 گرم و بالانس 32.5 مناسب برای بازیکنانی می باشد که محدوده حرکت دست آنها زیاد بوده و هنگام ضربه دست خود...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :720000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Control Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Control Tour راکت تنیسPure Control Tourمحصول شرکت بابولات (Babolat) می باشد.این راکت با وزن 320 گرم و بالانس 31 مناسب برای بازیکنانی می باشد که محدوده حرکت دست آنها زیاد بوده و هنگام ضربه دست خود را بیشتر...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :720000 تومان
سری Pure Drive خرید راکت تنیس Babolat

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Drive Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Drive Lite راکت تنیس DRIVE LITE محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت با وزن 270 گرم و بالانس 34 مناسب برای بازیکنانی می باشد که می خواهند راحت در زمین بازی کنند و مشکلی در بازی از لحاظ راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :800000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Drive Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Drive Tour راکت تنیس PURE DRIVE TEAMمحصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت با وزن 315 گرم و بالانس 31.5 مناسب برای بازیکنانی می باشد که مدت زیادیست تنیس بازی میکنند و در آن مسلط هستند و همچنین...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :890000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Drive Team
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Drive Team راکت تنیس PURE DRIVE TEAMمحصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت با وزن 285 گرم و بالانس 32 مناسب برای بازیکنانی می باشد که می خواهند راحت در زمین بازی کنند و مشکلی در بازی از لحاظ راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :860000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Drive
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Drive راکت تنیس PURE DRIVE محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت با وزن 300 گرم و بالانس 32 مناسب برای بازیکنانی می باشد که به دنبال تعادل بین قدرت و احساس راحتی در ضربه هستند.تکنولوژی شرکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :920000 تومان
سری Pure Strike خرید راکت تنیس Babolat

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Strike Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike Tour راکت تنیس PURE STRIKE TOUR محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی سنگین ترین راکت حساب میشود. ا.مهم نیست که ضربه ای که می آید چقدر قدرت دارد یا چقدر اسپین...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :820000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Strike 16x19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike 16x19 راکت تنیس PURE STRIKE 16*19 محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی یک راکت میان رده حساب میشود. الگوی زه 19*16 این راکت خیالتان را بابت توپ ها و ضربه های...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :760000 تومان

راکت تنیس

راکت تنیس مدل Pure Strike 18x20
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Strike 18x20 راکت تنیس PURE STRIKE 18*20 محصول شرکت بابولات(BABOLAT)می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود از لحاظ وزنی یک راکت میان رده حساب میشود. الگوی زه 18*20 این راکت خیالتان را بابت توپ ها و ضربه...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :760000 تومان