خرید راکت پدل

راکت پدل دراپ شات مدل PALA SAKURA 5

قیمت اصلی 7,350,000تومان بود.قیمت فعلی 5,200,000تومان است.

راکت پدل دراپ شات مدل PALA TUNDRA

قیمت اصلی 3,880,000تومان بود.قیمت فعلی 2,750,000تومان است.

راکت پدل دراپ شات مدل PALA HARBOUR

قیمت اصلی 11,850,000تومان بود.قیمت فعلی 8,300,000تومان است.

راکت پدل دراپ شات مدل PALA Legend 4

قیمت اصلی 16,800,000تومان بود.قیمت فعلی 11,750,000تومان است.

راکت پدل دراپ شات مدل PALA X-TOURER

قیمت اصلی 11,850,000تومان بود.قیمت فعلی 8,300,000تومان است.

راکت پدل دراپ شات مدل EXPLORE PRO 5

قیمت اصلی 15,350,000تومان بود.قیمت فعلی 10,750,000تومان است.