ساخت زمین تنیس مهرآباد جنوبی

 

آدرس : مهرآباد
مساحت : 18X36 – یک زمین تنیس
کارفرما :
مجری : تنیس شاپ
مدت اجرا : 20 روز

Related projects