ساخت زمین تنیس دزفول

 

آدرس : فرودگاه دزفول
مساحت :20X40 – چهار زمین تنیس
کارفرما :نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجری : تنیس شاپ
مدت اجرا : 20 روز

Related projects