کارولینا پلیشکووا | Karolina Pliskova

نتایج گرند اسلم انفرادی
آزاد استرالیا(۲R (2014
آزاد فرانسه(۲R (2014
مسابقات تنیس ویمبلدون(۲R (2013, 2014
آزاد آمریکا(۱R (2013
نتایج گرند اسلم دو نفره
آزاد استرالیا (۱R (2014
آزاد فرانسه(۱R (2013, 2014
مسابقات تنیس ویمبلدون (۱R (2013, 2014
آزاد آمریکا (۱R (2012, 2013

هیچ محصولی یافت نشد.