• رتبه جهانی :
  • قد : سانتیمتر
  • وزن : کیلوگرم
  • تاریخ تولد :
  • محل تولد :
  • شروع حرفه ای :
  • مربی :
  • اینستاگرام : آدرس اینستاگرام
  بیوگرافی :

ستارگان کاربر راکت