محصولات تنیس

اخبار دنیای تنیس

اطلاعیه

اخبار تنیس / اطلاعیه
19

آبان

1395
به اطلاع می رساند از این پس کلیه مربیان و داوران موظفند برای تشکیل بانک جامع سرمایه انسانی ورزش کشور ( مبین) به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اطلاعات خود را ثبت کنند.
 
نکات قابل توجه:
لازم است کلیه مربیان و داوران با به همراه داشتن اصل مدرک شناسایی شامل : کارت ملی، شناسنامه، کارت نظام وظیفه، گواهی آخرین مدرک تحصیلی، مدرک ایثارگری ( در صورت مشمول بودن) و کلیه گواهینامه های معتبر آموزشی مرتبط با سطوح و درجات طی شده تخصصی به دفاتر پیشخوان دولت محل سکونت خود مراجعه کنند.
هم گام با عملیات ثبت اطلاعات ، توسط دفاتر پیشخوان دولت ، فدراسیون ها و هیئت های ورزشی متناسب با سطوح دسترسی تعریف شده امکان ثبت افراد در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور را خواهند داشت و دفاتر پیشخوان دولت به عنوان بازوی کمکی در عملیات ثبت اطلاعات پیش بینی شده اند.
 با توجه به دسترسی دفاتر دولت به استعلام الکترونیکی سازمان ثبت احوال، تایید هویت عمومی فرد در دفاتر انجام می پذیرد لذا اطلاعات تخصصی ثبت شده در دفاتر پیشخوان دولت پس از طی مراحل تایید که در سامانه لحاظ گردیده است منجر به صدور کد شناسایی هویت ورزشی می گردد .
 فراخوان عمومی مراجعه ورزشکاران و سایر نقوش سرمایه انسانی ورزش کشور طی بخشنامه های آتی انجام خواهد پذیرفت.
با آغاز فراخوان عمومی ، پر کردن کلیه اقلام اطلاعاتی شناسنامه عمومی افراد در سامانه به صورت الزامی در خواهد آمد.