محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل
 • زه راکت تنیسSignum_ProمدلThunderstorm

  Thunderstorm

  • کد : 50
  • مدل : Thunderstorm
  • تایپ : رول
  • قابلیت : Control / Spin
  • رنگ : آبی
  • طول : 200
  • قطر : 1.24/1.30
  • قیمت :
   515000 تومان
  • موجودی : خرید زه راکت تنیس
  زه راکت تنیس با گارانتی
  توضیحات :

مدل های مشابه مدل

Thunderstorm