محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل
 • زه راکت تنیسSignum_ProمدلPoly Power

  Poly Power

  • کد : 49
  • مدل : Poly Power
  • تایپ : رول
  • قابلیت : Control / Comfort
  • رنگ : زرد
  • طول : 200
  • قطر : 1.35
  • قیمت :
   225000 تومان
  • موجودی : خرید زه راکت تنیس
  زه راکت تنیس با گارانتی
  توضیحات :

مدل های مشابه مدل

Poly Power