محصولات تنیس
اینترنت ایرانسل
اینترنت ایرانسل
 • زه راکت تنیسSignum_ProمدلPoly Plasma

  Poly Plasma

  • کد : 48
  • مدل : Poly Plasma
  • تایپ : رول
  • قابلیت : Control / Comfort
  • رنگ : نارنجی
  • طول : 200
  • قطر : 1.28/1.33
  • قیمت :
   365000 تومان
  • موجودی : خرید زه راکت تنیس
  زه راکت تنیس با گارانتی
  توضیحات :

مدل های مشابه مدل

Poly Plasma