نکات مهم در خرید محصولات تنیس

چرا گاهی قبل از بازی به لحاظ ذهنی باخته ایم

شاید برای ما این اتفاق افتاده باشد که در بازی با فلان فرد، هرچند میدانیم اگر تلاش کنیم و بجنگیم میتوانیم بازی را ببریم ، اما مدام چند ساعت قبل از بازی و حتی در حین مسابقه یک حس درونی به ما میگوید که می بازیم. چرا چنین اتفاقی می افتد؟

چرا نمیتوانیم ذهنمان را آرام کنیم و به او بگوییم لطفا ساکت!! با توجه به گپ و گفت هایی که با اکثر بازیکنان داشته ام، گویا این یک پدیده شایع است که علت های متعددی می تواند داشته باشد.

۱- اولین علت می تواند برگردد به تجربه ی مسابقاتی که با فلان بازیکن داشته ایم: از ابتدایی که با این فرد بازی کرده ایم چندبار باخت دادیم در نتیجه همیشه تا زمانی نتوانیم ببریمش مدام یک فکر مزاحم و منفی به ما میگوید که میبازی (کافی است او را یک بار ببرید دیگر نوار پیروزی شما مقابل او به این راحتی پاره نخواهد شد).

۲- دومین علت میتواند احساسات و افکار ناهشیاری باشند که ما نسبت به خودمان و توانمندیمان داریم ، به عبارتی هنوز آنطور که باید به خودمان ایمان نداریم و خودمان را باور نکرده ایم ، لذا در بازی هرچند جلو باشیم ، ذهن به صورت ناهشیار به دنبال کوچک ترین خطایی میگردد که افکار منفی را به ذهنمان روانه کند و ما را در حالت فشار قرار دهد.

همین دو دلیل کافی است تا ما بدانیم ذهنمان لزوما به فرمان ما نیست و در مواردی با ما می جنگد تا ما را شکست دهد و این حالتی طبیعی برای انسان قرن ۲۱ است که در بازی پرتنش و پرفشار تنیس ظهور محسوسی پیدا کرده است. راه کار واحدی وجود ندارد که در اینجا ذکر کنم و این مشکل حل شود ، بلکه باید به صورت فردی با بازیکن صحبت شود (چراکه انسان ها متفاوت هستند و رفتارهایشان علت های گوناگونی دارد) تا مشکل حل شود.