نکات مهم در خرید محصولات تنیس

مسابقات تنیس 500 امتیازی مکزیک

مسابقات تنیس 500 امتیازی مکزیک

 ” مسابقات آزاد مکزیک ، تنیس با اسانس چیلی “

مسابقات آزاد مکزیک ( که اخیرا توسط شرکت های Telcel  و HSBC اسپانسری میشود) از سری مسابقات حرفه ای تنیس محسوب میشود که در سالن های سقف باز و زمین های سخت ، در اواخر ماه فوریه در شهر آکاپولکوی کشور مکزیک انجام میشود .
لازم به ذکر است این مسابقات تا سال ۲۰۱۳ روی زمین های رسی انجام میشد!
این مسابقات از سری مسابقات ۵۰۰ امتیازی تور تنیس حرفه ای مردان است که از سال ۱۹۹۳ انجام میشده و این مسابقات از سال ۲۰۰۱ به تور تنیس حرفه ای زنان اضافه شد
این مسابقات از سسال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ در مکزیکو سیتی مکزیک انجام میشده اما از این سال در شهر آکاپولکوی مکزیک ادامه فعالیت داد.