نکات مهم در خرید محصولات تنیس

تورنومنت تنیس 1000 امتیازی مونت کارلو

تورنومنت تنیس 1000 امتیازی مونت کارلو

” تورنومنتی به درخشانی الماس های رولکس “

مونتوکارلو یکی از مسابقات غیراجباری تور ۱۰۰۰ امتیازی مردان جهان است که سالیانه برگزار میشود. این مسابقات در طی ۱ هفته برگزار میشوند. این تورنومنت که سالیانه بر روی زمین رسی انجام میشود از سال ۱۸۹۷ تبدیل به مسابقات آزاد یا همان اوپن شد. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۷۲ و از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۹ یکی از مسابقات مهم از تور گرند پریکس بود.
در سال ۱۹۷۳ این تورنومنت جزئی از Rothmans Spring Mediterranean Circuit بود از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ این مسابقات بخشی از مسابقات جام جهانی تنیس بود . در سال ۱۹۹۰ جزئی از مسابقات دارای امتیاز تور مردانه ۱ هفته ای تنیس شد.
این مسابقات از سال ۲۰۰۹ جز سری ۱۰۰۰ امتیاز ATP یا تور مردان حرفه ای تنیس باز جهان شد.
رافائل نادال از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ توانست متوالیا ۸ بار قهرمانی این مسابقات را به دست آورد که وی را تبدیل به تنها بازیکنی کرد که در یک سری مسابقات ۸ بار قهرمان شده البته رافا به این بسنده نکرد و در سال ۲۰۱۶ با شکست مونفیلس او این رکورد را به ۹ تغییر داد.