نکات مهم در خرید محصولات تنیس

تورنومنت تنیس 1000 امتیازی اوپن مادرید

تورنومنت تنیس 1000 امتیازی اوپن مادرید

” مسترز مادرید ، چالش ماتادورها در میدان نبرد اسپانیا “

اوپن مادرید که اخیرا توسط موتویا مادریلنا ( Mutua Madrileña ) اسپانسری میشود ؛ سری مسابقاتی برای مردان و زنان حرفه ای تنیس باز است که در هفته اول ماه می در مادرید اسپانیا برگزار میشود.
این مسابقات جز تور ۱۰۰۰ امتیازی و سری اجباری حرفه ای برای بانوان میباشد.
این مسابقات قبل از قرار گرفتن تحت اسپانسری شرکت موتویا به مسابقات مسترز مادرید معروف بود اما امروزه نام این شرکت نیز به نام این مسابقات اضافه شده .
این تورنومنت به طور معمول روی زمین رسی آجری رنگ برگزار میشد اما در سال ۲۰۱۲ این مسابقات روی زمین رسی به رنگ آبی اجرا شد که به نوع خود نو آوری در تنیس بود اما این نو آوری دوام چندانی نداشت و در سال ۲۰۱۳ دوباره رنگ زمین به رنگ عادی آجری بازگشت.
ایون تیریاک ، به وجود آورنده مسابقات ATP  رومانی که اکنون یک بیلیونر است در آن زمان اعتقاد داشت که سود تورنومنت او که مبلغی بالغ بر ۳۵ ملیون یورو بود کافی نیست و آن را به مادرید انتقال داد و اکنون سود حاصله از این مسابقات چیزی بالغ بر ۲۰۰ ملیون یورو میباشد.