طول راکت تنیس

 

راکت ها در سایز های ۱۹ الی ۲۹ اینچ معرفی میشوند که در بازی های و تورنومنت ها استفاده میشوند. راکت های نرمال استفاده شده در بازی ها ۲۷ اینچ طول دارند، افزایش طول راکت موجب دسترسی بیشتر در بازگردانی ضربات زمینی و راحتی هنگام ضربه تنیس میشود و در کل نیروی بیشتری در هنگام بازی نسبت به راکت با طول کمتر در اختیار شما قرار میدهد و در باقی موارد تقریبا با راکت های کوتاه تر برابر است

برای بیشتر بازیکنانی که پس از استفاده از راکت های کوتاه به استفاده از راکت های بلندتر با اختلاف ۰٫۵ تا ۱ اینچ روی می آورند مشکلاتی به وجود می آید ؛ اکثر راکت های بلند دارای وزن کمتری نسبت به راکت های کوتاه هستند تا مانور پذیری مناسبی داشته باشند .

هرچه راکت بلند تر باشد دارای گشتاور بیشتری هنگام حرکت دادن میشود بنابراین افزایش طول یک راکت بدون کمتر کردن وزن آن تقریبا حس یک بت بیسبال را به شما میدهد .