شیوه ارسال از طریق الو پیک در کمتر از 2 ساعت مختص ساکنین عزیز تهرانی

 

در صورت ثبت سفارش خرید از طرف شما عزیزان ساکن تهران قبل از ساعت 6 بعد از ظهر ، خرید شما از طریق الو پیک و کمتر از 2 ساعت به دست شما خواهد رسید و سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 6 بعد از ظهر  ،  صبح روز بعد ارسال و در اختیار شما قرار خواهد گرفت.