راهنمای خرید راکت تنیس, راهنمای خرید لوازم تنیس

راکت های تنیس بچگانه ( Juniors )

راکت های تنیس بچگانه ( Juniors )

اختصاصأ برای سنین خاصی طراحی و شخصی سازی شده اند.
تا کودکان و نوجوانان در هر سن با توجه به فیزیک بدنی و توان جسمانی همان بازه زمانی بتوانند بهترین عملکرد را در اختیار داشته باشند و در عین حال با مهندسی وزن و ویژگی های دیگر راکت آسیبی متوجه دست هایشان نگردد.
این سری راکت ها که اغلب در رنگ ها و طرح های جذاب برای سنین هدف مورد نظر طراحی گشته اند با شماره بندی های خاصی به مارکت عرضه می شوند که گویای همین تفکیک سنی می باشد. در پایین به بررسی کلیات مفهوم اعداد هر سری و سن مناسب هر عدد میپردازیم