دانستنی های تنیس, دانستنی های عمومی تنیس

پیامدهای اضافه یا کم شدن جرم برای توپ تنیس

دکتر هاوارد برودی، استاد بازنشسته فیزیک در پنسیلوانیا است.
او عضو کمیسیون فنی ITF و هیئت مشاوران PTR و برنده جایزه برتری در علوم ورزشی Stanley Plagenhoef 1996 می باشد. (در سال ۲۰۰۰ جایزه شایستگی آموزشی و ۲۰۰۶ جایزه انجمن تنیس آمریکا).
آخرین کـتاب او با همکاری  کراس و لیندسی، در مورد فیزیک و تکنولوژی (فناوری) تنیس محقق شده است.
یک توپ تنیس که مورد تایید ITF است، باید جرمی بین ۵۶ تا ۵۹.۴ گرم داشته باشد.
بنابراین، یک توپ تنیس قانونی، می تواند، چند گرم جرم بالاتر (یا پایین تر)، از توپ قانونی دیگری داشته باشد. همچنین در طول بازی ممکن است، توپ  به دلیل رطوبت، گرد و خاک یا خاک رس جرم به دست آورد. و وزنش بیشتر شود.
همچنین ممکن است به علت ساییدگی جرم از دست بدهد. همین تغییرات کوچک در توپ موضوع این مقاله است.
تغییر در آیرودینامیک توپ (تغییر در ضریب درگ) با توجه به پوشش نرم ایجاد شده یا کم شده، مورد بحث نیست.
دو روش اصلی که در آن تغییر در جرم توپ تنیس، باعث تغییر در سبک بازی می شود.
تغییرات در جرم توپ، باعث تغییر در ویژگی های بازی می گردد.
جرم حجمی توپ، تاثیر روی قدرت ضربه می گذارد. نسبت جرم توپ به جرم موثر راکت، تعیین کننده اصلی قدرت است.
اگر ضربه ای برابر به توپ سنگین و سبک وارد شود، توپ سنگین سرعت کمتر و توپ سبک سرعت بیشتری پیدا می کند. بعبارتی برای همان نوسان راکت، توپ سنگینتر سرعت کمتری می گیرد و توپ سبکتر سرعت بیشتری خواهد گرفت.