دانستنی های تنیس

ایس در تنیس به چه معناست ؟

ایس در تنیس به چه معناست ؟

 

ایس ( با انگلیسی ace ) در تنیس به ضربه سرویس قانونی و درستی گفته می شود که گیرنده سرویس نمیتواند هیچ اثری روی توپ بگذارد و برای زننده سرویس  امتیار در بر دارد. در مسابقات حرفه ای تنیس ، معمولأ ضربات ایس را در سرویس های ابتدایی بازیکنان مشاهده میکنیم ، وقتی که زننده سرویس میتواند با قدرت زیاد توپ را به دورترین گوشه از محل قرار گیری بازیکن مقابل هدایت کند.

 

از سال 1991 سرویس های ایس توسط اتحادیه تنیس بازان حرفه ای به عنوان یک رکورد بررسی و ثبت می شود و در این لیست جان ایسنر با 214 ایس در طول مسابقات گرند اسلم ویمبلدون 2018 رکورددار بیشترین سرویس ایس در طول یک تورنومنت تنیس است.

پاسخی بگذارید