تفاوت اورگریپ راکت تنیس و مین گریپ ( OverGrip – MainGrip )

 

مین گریپ ( Main Grip ) به بند ضخیم تری گفته می شود که به صورت پیش فرض به دور گریپ یا دسته راکت پیچیده شده است و باعث میشود بازیکن به راحتی راکت را در دست بگیرد. مین گریپ قابلیت تعویض دارد ولی در صورت استفاده مداوم و درست از اورگریپ برای مدت زیادی سالم و بدون نیاز به تعویض باقی خواهد ماند. 

برای مشاهده نمونه های بیشتر مین گریپ و قیمت به روز این محصولات روی عکس کلیک کنید

 

………………………………………………..

برای مشاهده فیلم آموزش بستن اورگریپ راکت تنیس کلیک کنید

………………………………………………..

 

اورگریپ ( Over Grip ) بند موقت و نازک تری نسبت به Main Grip است که روی آن قرار میگیرد و جدای از محافظت از مین گریپ ، به عنوان عرق گیر دست و تثبیت کننده راکت در دستان بازیکنان ، در نوع خود نقشی مهم در تسلط بازیکن به راکت ایفا میکند.

برای مشاهده نمونه های بیشتر اور گریپ و قیمت به روز این محصولات روی عکس کلیک کنید