تاریخچه تنیس, دانستنی های تنیس

تاریخچه تنیس

تاریخچه تنیس

در این ویدیو تاریخچه ورزش تنیس از زمان پیدایش تا کنون مورد بررسی قرار میگیرد. مسیر پیشرفت و تکامل از ورزش جذاب از فرانسه قرن 12 تا شکل گیری مسابقات قانونمند ویمبلدون و ورود زمین های تنیس خاک و هاردکورت و راکت های مدرن به جای راکت های چوبی.