( National Tennis Rating Program  ( NTRP

 

در آمریکا و برخی کشور های دیگر ، میزان مهارت بازیکنان تنیس با نظام رده بندی NTRP بیان میشود. این نظام را انجمن تنیس ایالت متحده در سال ۱۹۷۹ مطرح کرد و تاکنون بکار میرود. در این نظام مهارت بازیکن با عددی بین ۱.۰ تا ۷.۰ بیان میشود. اعداد دیگر که میان دو عدد قرار دارد ، هر یک به اندازه ۰.۵ از عدد پیشین بیشتر است. بدین ترتیب ۱۳ رده داریم که در زیر توضیح هر یک از این سیزده رده آماده است :

 

۱.۰ : این بازیکن تازه میخواهد تنیس را شروع کند.

۱.۵ : این بازیکن تجربه ای ندارد و بیشتر در تلاش است که توپ را در بازی نگه دارد.

۲.۰ : این بازیکن به تجربه بیشتر نیاز دارد. ضربات او آشکارا اشکال دارد ولی میداند که در بازی تک نفره و دو نفره باید چگونه و کجای زمین بازی کند.

۲.۵ : این بازیکن میتواند حدس بزند که توپ از کجا سر در می آورد ولی در رسیدن به آن مشکل دارد. میتواند با بازیکنی در سطح خودش چند ضربه پشت سرهم و با سرعت کم مبادله کند.

۳.۰ : این بازیکن در زدن ضرباتی با توان متوسط نسبتا موفق و یکدست عمل می کند ولی نمیتواند همه ضربات را درست بزند و ضربه هایش از نظر جهت و عمق و توان،تنوع ندارد. در بازی دونفره نظم لازم را ندارد.

۳.۵ : این بازیکن در زدن ضربات متوسط به حد اطمینان پذیری رسیده ولی ضربه هایش هنوز عمق و تنوع ندارد. میتواند با حالت تهاجمی در جلوی تور بازی کند و در بازی دو نفره دارد به همکاری تیمی نزدیک تر میشود.

۴.۰ : ضربات این بازیکن چه در فورهند و بکهند و چه در کنترل جهت ها و عمق ضربات اطمینان پذیر است. در اجرای لاب و والی و ضربات از بالای سر ( overhead ) موفق است.در ضربات سرویس گاه باعث خطا می شود. ممکن است رالی ها را به خاطر بی صبری و بی تابی ببازد. به روشنی در بازی دونفره همکاری تیمی را نشان میدهد.

۴.۵ : شروع به ماهر شدن در استفاده از قدرت و چرخش ها ( اسپین ) و شروع به کنترل سرعت،کسب حرکات پای دقیق و منظم؛ میتواند ضربات عمیق را کنترل کند و نقشه و استراتژی های بازی را بر اساس سبک بازی حریف تغییر دهد. می تواند سرویس اول را با دقت و با قدرت ضربه بزند و سرویس دوم را انجام دهد. تمایل دارد در ضربات سخت به برتری برسد( امتیاز را از آن خود بکند ). در بازی دونفره،در جلوی تور تهاجمی بازی میکند.

۵.۰ : به خوبی ضربات را پیش بینی میکند و غالبا یک ضربه بی نظیر و استثنائیِ محکم دارد که میتواند بازی را بسازد.می تواند به طور مرتب ضربات تمام کننده بزند و اشتباهات روی توپ های کوتاه را کاهش دهد. در اجرای ضربات لاب،هاف والی،والی،دراپ شات و ضربات بالای سر موفق است و می تواند سرویس های دوم خود را با چرخش ( اسپین ) زیاد و عمیق ضربه بزند.

۵.۵ : قدرت و استحکام ضربات را به عنوان سلاحی عظیم و بزرگ توسعه داده است. میتواند استراتژی ها و استایل های بازی را در شرایط رقابتی و مسابقه ای تغییر دهد و ضربات قابل اطمینانی در شرایط سخت و استرسی بزند.

۶.۰ : بدست آوردن رتبه های منطقه ای و کشوری .

۶.۵ : دارای تجربه مسابقات بزرگ و پر طرفدار است.

۷.۰ : زندگیش را از راه پول و جایزه های مسابقات حرفه ای می گذراند.