آشنایی با ساختار زمین پدل

در این ویدیو با همه قسمت های زمین پدل آشنا میشیم .در ابتدا باید بدونین که زمین پدل 25 درصد کوچکتر از زمین تنیسه بر این اساس زمین استاندارد پدل دارای 10 متر عرض و 20 متر طوله که با دیوار شیشه ای به ارتفاع 3 متر محصور شده که ارتفاع این دیوار در بخش انتهایی زمین به 4 متر میرسه.

ارتفاع تور زمین پدل در قسمت میانی 88 سانته که این ارتفاع به تدریج در قسمت انتهایی به 92 سانت افزایش پیدا میکنه. دیوارهای اطراف زمین معمولا از متریال شیشه مقاوم به ضربه به ضخامت 10 تا 12 میلیمتره ساخته میشوند و به غیر از دیوار انتهایی و چهار متر جانبی منتهی به آن مابقی دیوار با فنس فلزی پوشیده میشود.

با ما برای ویدیوهای بیشتر برای  آشنایی با پدل و تنیس همراه باشین