تی.اس رادیو ، صدای دنیای تنیس

تنیــــسشــــاپ
تی.اس رادیو ، صدای دنیای تنیس

 

تولد صدای تنیس ایران  (۳ مهر ماه ۱۳۹۶)

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

( ۳ مهر ماه ۱۳۹۶ ) پادکست شماره ۱ رادیو تنیس با موضوع Laver Cup 2017 

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

 

پادکست شماره ۲ رادیو تنیس (۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

 

پادکست شماره ۳ رادیو تنیس (۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

 

پادکست شماره ۴ رادیو تنیس (۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶ ) 

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید -پارت ۱ )

 

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید -پارت ۲ )

 

 

 

پادکست شماره ۵ رادیو تنیس (۱ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید -پارت ۱ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید -پارت ۲ )

 

 

ویژه برنامه رادیو تنیس

مصاحبه با معین محمدی در راستای مسابقات جام جایزه بزرگ اصفهان ( ۳ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

ویژه برنامه رادیو تنیس

مصاحبه با امیر حسین بادی در راستای مسابقات جام جایزه بزرگ اصفهان ( ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

 

پادکست شماره ۶ رادیو تنیس (۸ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید )

 

 

 

پادکست شماره ۷ رادیو تنیس (۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود فایل صوتی بالا کلیک کنید ) 

 

 

پادکست شماره ۸ رادیو تنیس (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶ )

( برای دانلود پارت ۱ فایل صوتی بالا کلیک کنید ) 

( برای دانلود پارت ۲ فایل صوتی بالا کلیک کنید )