راکت تنیس Wilson

خرید راکت تنیس Wilson

راکت تنیس مدل Pro Lite 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Wilson مدل Pro Lite 100 راکت Pro Lite 100 راکتی با وزن 274 گرم و 100 اینچ مربع سطح صفحه در رده سرسبک قرار می گیرد و انتخابی مناسب یرای بازیکنانی است که به دنبال مانورعالی و دقت بیشتر ضرباتشان هستند. این راکت برای افراد
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 315000 تومان
  • قیمت :525000  تومان
خرید راکت تنیس Wilson

BLADE

راکت تنیس مدل Blade 101 L
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Wilson مدل Blade 101 L راکت Blade 101 L سبک ترین راکت از سری راکتهای Wilson Blade با 274 گرم وزن و 101 اینچ مربع سطح صفحه در رده سرسبک قرار می گیرد و انتخابی مناسب یرای بازیکنانی است که به دنبال مانورعالی و دقت بیشتر ضرباتش
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 416500 تومان
  • قیمت :595000  تومان