راکت تنیس Prince

خرید راکت تنیس Prince

LS 105

راکت تنیس مدل Pink LS 105
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Prince مدل Pink LS 105 این راکت یک تعادل ایده آل از قدرت و کنترل حین ضربه به وجود می آورد که با توجه به وزن بسیار کمی که دارد برای بازیکنانی مناسب است که ضربات متعادلی به توپ میزنند.
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 343750 تومان
  • قیمت :625000  تومان
خرید راکت تنیس Prince

Tour

راکت تنیس مدل Tour Pro 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Prince مدل Tour Pro 100 این راکت به خاطر دقت بالا و احساس راحتی که داردجزو پرطرفدارترین هاست و بسیاری از حرفه ای ها از آن استفاده می کنند. دقت بالایی که این راکت دارد برای بازیکنانی ایده آل است که در تنیس دقت و ضربات فنی
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 404250 تومان
  • قیمت :735000  تومان
خرید راکت تنیس Prince

Tour

راکت تنیس مدل Tour Pro 100 ESP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Prince مدل Tour Pro 100 ESP این راکت به خاطر دقت بالا و احساس راحتی که دارد جزو پرطرفدارترین هاست و بسیاری از حرفه ای ها از آن استفاده می کنند. دقت بالایی که این راکت دارد برای بازیکنانی ایده آل است که در تنیس دقت و ضربات فنی
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 382250 تومان
  • قیمت :695000  تومان
خرید راکت تنیس Prince

Hornet ES

راکت تنیس مدل Hornet ES 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Prince مدل Hornet ES 100 این راکت برای نیمه حرفه ای ها مناسب است. برای کسانی که تنیس را بلدند اما هنوز برای مسابقه آماده نیستند. به خاطر سوییت اسپات و البته اندازه متناسبش کامل توپ را در کنترل می گیرد و ضمنا راحت و پرقدرت
جزئیات راکت تنیس
  • حراج : 272250 تومان
  • قیمت :495000  تومان