راکت تنیس Head

خرید راکت تنیس Head

Instinct

راکت تنیس مدل Instinct MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Instinct MP راکت تنیس INSTINCT MP محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت تنیس سنگین ترین راکت خانواده INSTINCT می باشد که تنیس بازان محبوبی همچون ماریا شاراپووا و توماس بریدیچ آن را به شما توصیه میکنند.در این...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :650000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Instinct

راکت تنیس مدل Touch Instinct MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct MP راکت تنیس Graphene Touch Instinct MP محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graphene To
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :775000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Instinct

راکت تنیس مدل Touch Instinct ADAPTIVE
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct ADAPTIVE راکت تنیس Graphene Touch Instinct ADAPTIVE محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graph
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :750000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Instinct

راکت تنیس مدل Touch Instinct S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Instinct S راکت تنیس Graphene Touch Instinct S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی Graphene Tou
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :725000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Speed 26
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 26 راکت تنیس Speed 26 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 9 تا 11 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :265000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Speed 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 25 راکت تنیس Speed 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :215000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Speed 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 23 راکت تنیس Speed 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :185000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Speed 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 21 راکت تنیس Speed 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :165000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Radical 19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 19 راکت تنیس Radical 19 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 2 تا 4 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Novak 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 25 راکت تنیس Novak 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Novak 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 23 راکت تنیس Novak 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :145000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Novak 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 21 راکت تنیس Novak 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 25 راکت تنیس Maria 25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 23 راکت تنیس Maria 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :145000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 21 راکت تنیس Maria 21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 19
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 19 راکت تنیس Maria 19 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 2 تا 4 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Pro راکت تنیس PRESTIGE PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می بر
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :895000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Touch Speed MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed MP راکت تنیس PRESTIGE PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد که یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در این راکت به کار رفته است. نسل جدید graphene با نام graphen touch در این راکت باعث میشود که ارت
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :925000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Touch Speed S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed S راکت تنیس Touch SPEED S محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD) می باشد که یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در این راکت به کار رفته است. نسل جدید graphene با نام graphen touch در این راکت باعث میشود که ار
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان