راکت تنیس Dunlop

خرید راکت تنیس Dunlop

Blaze

راکت تنیس مدل Blaze Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Pro ین راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :275000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Blaze

راکت تنیس مدل Blaze Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Blaze Tour این راکت برای بازیکنان تنیسی که به دنبال ترکیب عالی از قدرت و کنترل بالا هستند بسیار مناسب است. این ترکیب را میتوانید در این راکت سبک وزن تجربه کنید.
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :265000 تومان
خرید راکت تنیس Dunlop

Fusion

راکت تنیس مدل Fusion Elite 100
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Dunlop مدل Fusion Elite 100 این راکت برای بازیکنان که می خواهند یک ترکیب فوق العاده از قدرت و کنترل در یک راکت سبک وزن را تجربه کنند بسیار عالی است. وزن کم و تعادل بالای این راکت بسیار مناسب برای بازیکنان با انرژی کمتر می باشد
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :355000 تومان