راکت تنیس Babolat

خرید راکت تنیس Babolat

Pure Aero

راکت تنیس مدل Pure Aero
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero راکت تنیس PURE AERO محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود یک راکت میان رده از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت عالی برای اسپین!!!فقط کافیه ضربه بزنید.! راکت تینس...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :940000 تومان
خرید راکت تنیس Babolat

Pure Aero

راکت تنیس مدل Pure Aero Tour
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Tour راکت تنیس PURE AERO TOUR محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود سنگین ترین راکت از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت تینس...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :920000 تومان
خرید راکت تنیس Babolat

Pure Aero

راکت تنیس مدل Pure Aero Team
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Team راکت تنیس PURE AERO TEAM محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود یک راکت پایین رده از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت تنیس عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :900000 تومان
خرید راکت تنیس Babolat

Pure Aero

راکت تنیس مدل Pure Aero Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Babolat مدل Pure Aero Lite راکت تنیس PURE AERO LITE محصول شرکت بابولات (BABOLAT) می باشد.این راکت تنیس در خانواده سری خود سبک ترین راکت تنیس از لحاظ وزنی محسوب میشود. یک راکت تنیس عالی برای اسپین و قدرت بالا در ضربه. راکت...
جزئیات راکت تنیس
  • No Sale

  • قیمت :880000 تومان